ธปท. เปิดการทดสอบการให้บริการ Peer-to-Peer Lending Platform ภายใต้ Regulatory Sandbox

บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เข้าทดสอบการให้บริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending Platform) ภายใต้ Regulatory Sandbox เป็นรายแรก

5 มิถุนายน 2563